Malý princ – A. de Saint-Exupéry

„Prosím pěkně, nakresli mi beránka…“

Srdcová záležitost mnohých z nás. Četli jsme ho asi všichni. A my ho chceme přečíst znovu. S vámi. Tak, zavřete oči…

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím skryto.“