Divadelní pohádková školička

Školička pro ty, kteří rádi tančí, zpívají, malují a mají rádi pohádky. Interaktivní program, v němž se děti hravou formou učí vnímat, pochopit a vytvářet příběhy.

A na co se mohou děti těšit?
– společné čtení pohádek
– hraní na rytmické nástroje
– básničky a písničky
– společenské hry

Cílem školičky je rozvíjet v dětech fantazii a cit pro rytmus, učí se kolektivní práci a vnímání svého okolí.
 Divadelní školičku vede Kamila Srubková, herečka, ale hlavně maminka!